Four-stroke engine with central located, dyvided combustion chamber - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Four-stroke engine with central located, dyvided combustion chamber

Abstrakt

W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne nowoczesnego czterosuwowego silnika spalinowego z centralnie umieszczoną, dzieloną komorą spalania. Rozwiązanie takie umożliwia znacznie lepsze wykorzystanie ciepła, co oznacza wyższą sprawność i mniejsze zużycie paliwa oraz niższą emisję szkodliwych gazów takich, jak tlenki azotu (NO2), węglowodory (HC) i dwutlenek węgla (CO2). Silnik może pracować na paliwo płynne lub gazowe. Obecnie prototyp silnika przygotowywany jest do badań laboratoryjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 3, strony 69 - 70,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dymarski C., Rolka G.: Four-stroke engine with central located, dyvided combustion chamber// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 3., nr. nr 1 (2008), s.69-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi