Generowanie nierówności wzdłużnych narzędziem jednoostrzowym dla uzyskania określonych efektów powierzchniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generowanie nierówności wzdłużnych narzędziem jednoostrzowym dla uzyskania określonych efektów powierzchniowych

Abstrakt

Przedstawiono model kształtowania nierówności wzdłużnych powierzchni w układzie obróbkowym narzędziem jednoostrzowym. Symulowano różne rodzaje nierówności, rozpatrywano różny charakter zakłóceń układu obróbkowego oraz ich oddziaływanie na kształtowanie nierówności w czasie toczenia. Przedstawiono efekty powierzchniowe zależne od rodzaju zakłóceń obróbkowych i wskazano niepożądane rodzaje zakłóceń struktury geometrycznej powierzchni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji nr 22, strony 49 - 58,
ISSN: 1233-9709
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Boryczko A.: Generowanie nierówności wzdłużnych narzędziem jednoostrzowym dla uzyskania określonych efektów powierzchniowych// Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. -Vol. 22., nr. 2 (2002), s.49-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi