Geneza homonimii języka etnicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geneza homonimii języka etnicznego

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie strony 103 - 110
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Geneza homonimii języka etnicznego [The genesis of homonymy of the ethnic language], [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, [w:], red. Grzegorz Szpila, seria Język a komunikacja, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, , Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002, s. 103–110, ISBN 83-914764-5-6
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 5 razy

Meta Tagi