Heterozłącze planarne polimer-materiał małocząsteczkowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Heterozłącze planarne polimer-materiał małocząsteczkowy

Abstrakt

Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne ze względu na szereg zalet cieszą się dużym zainteresowaniem. Praca ta zawiera krótki opis zasady działania tego typu urządzeń oraz podstawowych zjawisk zachodzących we wnętrzu materiałów organicznych i na ich złączach. Przedstawiona została struktura heterozłącza planarnego i objętościowego oraz ich porównanie, z uwagi na fakt, że są to dwa najczęściej stosowane w ogniwach fotowoltaicznych typy heterozłączy. Artykuł przedstawia także strukturę badanych ogniw, materiały wchodzące w ich skład, metodę wytwarzania poszczególnych warstw oraz wybrane własności fotoelektryczne analizowanych urządzeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 325 - 330
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szostak J.: Heterozłącze planarne polimer-materiał małocząsteczkowy// Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. ed. Włodzimierz Przybylski. Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2010, s.325-330
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi