Szerokopasmowe planarne anteny dipolowe o ramionach eliptycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szerokopasmowe planarne anteny dipolowe o ramionach eliptycznych

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny opisujący zjawisko rozpraszania fali elektromagnetycznej na płytach dielektrycznych, na których powierzchni umieszczono nieskończenie cienkie warstwy przewodzące w kształcie prostokąta lub elipsy. Zaproponowany model jest oparty na dwuwymiarowej metodzie przestrzeni widmowej. Jego istotnym elementem jest możliwość pobudzania badanych struktur falą płaską. W pracy wykorzystano analizę rodzajową, pozwalającą na określenie widma prądu wzbudzającego się pod wpływem oświetlania badanej struktury falą płaską i związanego z nim pola rozproszonego. W efekcie możliwe jest obliczenie częstotliwości rezonansowych struktury oraz jej charakterystyk promieniowania. W oparciu o zaproponowany model przeprowadzono badania struktur jedno- i obustronnie otwartych, zawierających łaty prostokątne lub eliptyczne. Wyniki dotyczące promienników eliptycznych w układzie dipola zostały wykorzystane w projektowaniu szerokopasmowych planarnych anten dipolowych o ramionach eliptycznych. Wykorzystując zaproponowaną w pracy ujednoliconą metodę projektowania zaprojektowano oraz wykonano modele czterech anten szerokopasmowych o ramionach eliptycznych. Przedstawione wyniki pomiarów potwierdzają użyteczność modelu i przydatność wykonanych anten do pracy w paśmie Ultra Wideband (UWB).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 102 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi