Plane Wave Scattering by Bow-Tie Posts. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Plane Wave Scattering by Bow-Tie Posts.

Abstrakt

Rozwinięcie teorii rozpraszania w wolnej przestrzeni na cylindrycznych obiektach typu "Bow-Tie" pobudzanych falą płaską przy użyciu zmodyfikowanej procedury iteracyjnej i metody dopasowania rodzajów. Wynikiem analizy są charakterystyki pola rozproszonego w strefie bliskiej i dalekiej. Struktura typu "Bow-Tie" składa się z dwóch wycinków metalowego cylindra połączonych dielektrycznym lub metalowych cylindrem. W odróżnieniu zwykłych cylindrów, obrót opisywanej struktury umieszczonej w liniowym szyku umożliwia sterowanie charakterystyką pola rozproszonego. Zaprezentowana metoda jest szybsza od metody FDTD użytej do porównania i daje zgodne wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Lech R., Mazur J.: Plane Wave Scattering by Bow-Tie Posts.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi