Bow-Tie cylindrical posts in a rectangular waveguide and its filter applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bow-Tie cylindrical posts in a rectangular waveguide and its filter applications

Abstrakt

Rozwinięcie teorii rozpraszania fali elektromagnetycznej w mikrofalowych złączach falowodowych na dwuwymiarowych, cylindrycznych obiektach typu ''Bow-Tie'' przy użyciu zmodyfikowanej procedury iteracyjnej i metody dopasowania rodzajów. Wynikiem analizy są odpowiedzi częstotliwościowe współczynników odbicia i transmisji w prostokątnych złączach falowodowych zawierających opisywane obiekty. Struktura typu ''Bow-Tie'' składa się z dwóch wycinków metalowego cylindra połączonych dielektrycznym lub metalowych cylindrem. Obrót i przemieszczenie opisywane struktury w złączu falowodowym umożliwia zmianę odpowiedzi częstotliwościowych układu. Efekt ten może być użyty w strukturach filtrujących zawierających opisywane elementy do strojenia układu do żądanej częstotliwości. Wykorzystując ową cechę można korygować błędy wykonania struktury filtrującej oraz defekty materiałowe dielektrycznych rezonatorów. Zaprezentowana metoda jest szybsza od metody FDTD użytej do porównania i daje zgodne wyniki. Szybkość zaprezentowanej metody umożliwia połączenie jej z procedurami optymalizującymi struktury filtrów mikrofalowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Tagungsband. 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, 22.-25. September 2003
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lech R., Mazur J.: Bow-Tie cylindrical posts in a rectangular waveguide and its filter applications// Tagungsband. 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, 22.-25. September 2003/ Ilmenau: Tech. Univ. Ilmenau, 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi