Higher-order spectra for harmonics detection in nonlinear systems at presence of Gaussian noise. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Higher-order spectra for harmonics detection in nonlinear systems at presence of Gaussian noise.

Abstrakt

Przedstawiono metodę wykrywania harmonicznych w ukladach nieliniowych za pomocą funkcji bispektrum. Przebadano skuteczność proponowanej metody w porównaniu z metodą wykorzystującą gęstość widmową mocy. Badania przeprowadzono dla sygnałów będących sumą sygnału harmonicznego i realizacji szumu białego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Smulko J.: Higher-order spectra for harmonics detection in nonlinear systems at presence of Gaussian noise.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi