Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego [Interlinguistic homonymy – an analysis of scholarly achievements of the European linguistics] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego [Interlinguistic homonymy – an analysis of scholarly achievements of the European linguistics]

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny strony 281 - 286
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego [Interlinguistic homonymy – an analysis of scholarly achievements of the European linguistics], [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. Grzegorz Szpila, seria Język a komunikacja 8, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005, s. 281–286, ISBN 83-922234-03
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 8 razy

Meta Tagi