Hydrauliczne układy napędowe w drogowych maszynach roboczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrauliczne układy napędowe w drogowych maszynach roboczych

Abstrakt

W maszynach roboczych, określanych jako mobilne, w tym także w maszynach drogowych ważną rolę pełnią hydrauliczne układy napędowe i sterownicze. Ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wartymi ich opublikowania są napędy walca wibracyjnego frezarki do nawierzchni drogowych, miniładowarki oraz kombinowanych walców drogowych. W oparciu o przedstawione konstrukcje budowy układów hydraulicznych, omówione zostaną zasady działania niektórych podzespołów wraz z istniejącymi możliwościami (wykaz elementów) zastępstwa oryginalnych części krajowymi produktami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 40, strony 36 - 52,
ISSN: 0208-7448
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Lamentowicz R.: Hydrauliczne układy napędowe w drogowych maszynach roboczych// Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. -Vol. 40., nr. 10(382) (2002), s.36-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi