Hydrogen rich gas production from high temperature air/steam gasification of biomass - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen rich gas production from high temperature air/steam gasification of biomass

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowoczesną technikę konwersji biomasy oraz stałych odpadów komunalnych w celu produkcji paliwa gazowego bogatego w wodór. Opisany proces gazyfikacji przebiega w wysokiej temperaturze przy obniżonej koncentracji tlenu i udziale pary wodnej. Dzięki temu możliwa jest produkcja gazów palnych, w szczególności H2, który można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[V”rtrage] XIII Internationale Tagung Wissenschaft, Praxis, Didaktik. Bremen, 15.-17. Oktober 2003 strony 127 - 138
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Stąsiek J., Wierzbowski M., Barański J., Blasiak W.: Hydrogen rich gas production from high temperature air/steam gasification of biomass// [V”rtrage] XIII Internationale Tagung Wissenschaft, Praxis, Didaktik. Bremen, 15.-17. Oktober 2003/ Bremen: Hochsch. Bremen Fachbereich Masch., 2003, s.127-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi