Toxic components of food packaging materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Toxic components of food packaging materials

Abstrakt

W rozdziale scharakteryzowano materiały wykorzystywane do produkcji opakowań do żywności i stosowane składniki dodatkowe, polepszające ich użytkowe właściwości oraz przeanalizowano możliwość migracji niektórych substancji toksycznych z tych opakowań do produktów żywnościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Toxins in food. strony 313 - 333
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Piotrowska B.: Toxic components of food packaging materials// Toxins in food./ ed. eds: W.M. Dąbrowski, Z.E. Sikorski. Boca Raton: CRC Press, 2005, s.313-333
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi