Hydrogeochemia strefy kontaktu wód słono-słodkich na wybrzeżu Bałtyku na przykładzie rejonu Ustki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogeochemia strefy kontaktu wód słono-słodkich na wybrzeżu Bałtyku na przykładzie rejonu Ustki

Abstrakt

Opisana strefa kontaktu wód słodkich ze słonymi w rejonie Ustki zachodzi w warunkach wnikania zasolonych wód kanału rzeki Słupi do płytkiej warstwy wodonośnej. Ta sytuacja zachodzi głownie w okresie podpiętrzenia wód kanału przez morze w czasie jesienno-zimowych sztormów. W Ustce stwierdzono wyraźną zmienność czasową i przestrzenną składu chemicznego wód podziemnych płytkiej warstwy wodonośnej. Wzrost stężeń mineralizacji ogólnej wód, chlorków, siarczanów, jonów sodu i wapnia był nierównomierny i zależał od położenia studni względem źródła wód zasolonych (kanału rzeki Słupi lub morza).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 430 - 435,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Hydrogeochemia strefy kontaktu wód słono-słodkich na wybrzeżu Bałtyku na przykładzie rejonu Ustki// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2009), s.430-435
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi