Hydrogeologiczne warunki eksploatacji wód podziemnych na Tarasie Nadmorskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogeologiczne warunki eksploatacji wód podziemnych na Tarasie Nadmorskim

Abstrakt

Czwartorzędowe serie piaszczyste Tarasu Nadmorskiego stanowią bardzo zasobny poziom wodonośny. Wody podziemne spływają tu z obszaru zasilania, jakim jest wysoczyzna Pojezierza Kaszubskiego, po czym są drenowane na Tarasie Nadmorskim i pod dnem Zatoki Gdańskiej. Stwarza to korzystne warunki ich poboru w strefie brzegowej morza. Zasadniczym zagadnieniem jest jednak ustalenie takiej wielkości eksploatacji wód, która nie przyczyni się do powstania rozległego leja depresji, a co za tym idzie nie spowoduje ingresji wód morskich do warstw wodonośnych. Najlepszą metodą pozwalającą ustalić dopuszczalną wartość eksploatacji są badania modelowe. W artykule przedstawiono wyniki symulacji modelowych eksploatacji wód podziemnych dla dwóch ujęć zlokalizowanych na Trasie Nadmorskim: Sopot Bitwy pod Płowcami i Gdańsk Czarny Dwór.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 430 - 433,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Hydrogeologiczne warunki eksploatacji wód podziemnych na Tarasie Nadmorskim// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 6 (2005), s.430-433
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi