Hydrophilicity of TiO2 exposed to UV and VIS radiation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrophilicity of TiO2 exposed to UV and VIS radiation

Abstrakt

Po raz pierwszy cienka warstwa TiO2 znajdująca się na powierzchni Pilkington Glass AktivTM została poddana modyfikacji za pomocą amoniaku, tiomocznika i mocznika w celu przesunięcia widma absorpcji w kierunku światła widzialnego. Kąty zwilżania dla wody płytek szklanych Pilkington zostały zmierzone dla próbki niezmodyfikowanej i zmodyfikowanej, która odznaczała się zauważalnym przesunięciem spektrum absorpcyjnego w kierunku VIS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing strony 287 - 292,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Janczarek M., Hupka J., Kisch H.: Hydrophilicity of TiO2 exposed to UV and VIS radiation// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -., nr. nr 40 (2006), s.287-292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi