Identyfikacja parametrów funkcjonalnych analogowych układów elektronicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja parametrów funkcjonalnych analogowych układów elektronicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest metoda identyfikacji parametrów funkcjonalnych analogowych układów elektronicznych w dziedzinie czasu. Testowany układ pobudzany jest sygnałem pomiarowym zoptymalizowanym za pomocą algorytmu genetycznego. Identyfikacja parametrów funkcjonalnych polega na odwzorowaniu wyników pomiarów odpowiedzi układu w dziedzinie czasu w przestrzeń parametrów funkcjonalnych z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Sprawność testowanego układu weryfikowana jest przez porównanie wartości jego parametrów funkcjonalnych ze specyfikacjami projektowymi. Metodę zaimplementowano w systemie laboratoryjnym złożonym z dwóch generatorów 33120A oraz multimetru 34401A firmy Agilent, dołączonych do komputera osobistego za pośrednictwem interfejsu RS232. W artykule przedstawiono architekturę stanowiska laboratoryjnego, omówiono zastosowanie bloków funkcjonalnych oraz sposób sterowania pracą przyrządów laboratoryjnych. Zweryfikowano przydatność różnych typów sieci neuronowych oraz sposobów ich uczenia na przykładzie filtru dolnoprzepustowego drugiego rzędu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kowalewski M.: Identyfikacja parametrów funkcjonalnych analogowych układów elektronicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi