Identyfikacja różnych źródeł zmienności widm w spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja różnych źródeł zmienności widm w spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)

Abstrakt

Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) odgrywa coraz większą rolę w analizie ilościowej i jakościowej. Na intensywność oraz kształt widm ma jednak wpływ wiele czynników nieswoistych takich jak temperatura, wilgotność, grubość i własności optyczne próbki. Celem pracy jest wykazanie wpływu czynników poza strukturalnych na jakość widm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo- Technologiczne : Biomeditech : Badania i Innowacje : zeszyty naukowe, Sopot, 9-13 maja 2011 strony 87 - 91
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wrosz P., Dopierała A., Mazerski J.: Identyfikacja różnych źródeł zmienności widm w spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)// VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo- Technologiczne : Biomeditech : Badania i Innowacje : zeszyty naukowe, Sopot, 9-13 maja 2011/ ed. pod red. M. Czubenko, T. Merty. -Politechnika Gdańska. Gdańsk: , 2011, s.87-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi