Identyfikacja rzeczywistych warunków eksploatacji samochodu z użyciem energochłonności jednostkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja rzeczywistych warunków eksploatacji samochodu z użyciem energochłonności jednostkowej

Abstrakt

W pracy przedstawiono autorską metodę określania warunków pracy pojazdu za pomocą parametru zwanego energochłonnością jednostkową (dla fazy napędowej), który uwzględnia ilość energii wydatkowanej do napędu pojazdu, jego masę oraz przejechany dystans w fazie napędowej. Przyjęto, że energia wydatkowana na napęd pojazdu wynika zarówno z warunków drogowych jak również temperamentu kierowcy i czynniki te są traktowane jako równoważne. Miejsce eksploatacji (intensywność ruchu) oraz sposób prowadzenia pojazdu mogą być w zaproponowanej metodzie jednoznacznie opisane za pomocą funkcji gęstości rozkładu energochłonności jednostkowej. W pracy przedstawiono analizę wpływu masy pojazdu na wartość średnią energochłonności jednostkowych w fazie napędowej dla wybranych syntetycznych testów jezdnych, a także profili prędkości oraz zmian wysokości zarejestrowanych w warunkach rzeczywistego ruchu na terenie miasta Gdańska. W pracy przedstawiono także przykłady identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu w wybranych warunkach oraz wpływ średniej energochłonności jednostkowej na przebiegowe zużycie paliwa w fazie napędowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji strony 153 - 166,
ISSN: 1234-754X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kropiwnicki J.: Identyfikacja rzeczywistych warunków eksploatacji samochodu z użyciem energochłonności jednostkowej// The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji. -., nr. nr 3 (2010), s.153-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi