Imigracje obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw do Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Imigracje obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw do Polski

Abstrakt

Artykuł ukazuje migracje, zjawisko migracji z krajów WNP do Polski w latach 1992-2010 z pzreprowadzonej przez autorkę analizy wynika, iż najwięcej migrantów przybyło do Polski nielegalnie celem podjęcia pracy. Grupa legalnie przebywających w Polsce obywateli z krajów WNP jest również mała jak grupa azylantów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji - wymiar kulturowy strony 365 - 386
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Imigracje obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw do Polski// Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji - wymiar kulturowy/ ed. eds. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Łukasz Potocki Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła, 2011, s.365-386
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi