Impact of pollution derived from ship wrecks on the marine environment on the basis of s/s ''Stuttgart'' (Polish coast, Europe) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impact of pollution derived from ship wrecks on the marine environment on the basis of s/s ''Stuttgart'' (Polish coast, Europe)

Abstrakt

W 1943 roku niemiecki statek szpitalny, s/s Stuttgart (Lazaretschiff ''C'') został zatopiony w pobliżu portu w Gdyni. Doprowadziło to do zanieczyszczenia dna morskiego paliwem. Podczas badań przeprowadzonych w 2009 r. pobranych zostało 11 próbek osadów powierzchniowych i wody morskiej oraz 4 rdzenie. Próbki poddano analizie na zawartość zanieczyszczeń priorytetowych należących do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB), z zastosowaniem GC-MS jako techniki oznaczeń końcowych. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT nr 408, strony 5775 - 5783,
ISSN: 0048-9697
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rogowska J., Wolska L., Namieśnik J.: Impact of pollution derived from ship wrecks on the marine environment on the basis of s/s ''Stuttgart'' (Polish coast, Europe)// SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. -Vol. 408, nr. iss. 23 (2010), s.5775-5783
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi