Physical, Chemical and Biological Changes in the Gulf of Gdańsk Ecosystem (Southern Baltic Sea). - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Physical, Chemical and Biological Changes in the Gulf of Gdańsk Ecosystem (Southern Baltic Sea).

Abstrakt

Przedstawiono fizyczne, chemiczne i biologiczne zmiany zachodzące w ekosystemie Zatoki Gdańskiej (Południowy Bałtyk. Opisano klimat (temp. wody, opady poziom morza, zasolenie), fluktuację stężeń związków biogennych (azotany,fosforany, krzemiany), poziom organicznych zanieczyszczeń (POP´s, PcB´, pestycydy, WWA) oraz zmiany w biologicznym życiu morza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY strony 1 - 36,
ISSN: 0179-5953
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kot-Wasik A., Żukowska B., Dąbrowska D., Dębska J., Pacyna J., Namieśnik J.: Physical, Chemical and Biological Changes in the Gulf of Gdańsk Ecosystem (Southern Baltic Sea). // REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. -., nr. 179 (2003), s.1-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi