Implementacja algorytmu szybkiej transformacji falkowej w mikrosystemie pomiarowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja algorytmu szybkiej transformacji falkowej w mikrosystemie pomiarowym

Abstrakt

Referat zawiera opis implementacji algorytmu Szybkiej Transformacji Falkowej w mokrosystemie badawczo-dydaktycznym. Stanowi on podsumowanie pracy mającej na celu zweryfikowanie przydatności tanich mikrokontrolerów do obróbki danych pomiarowych z zastosowaniem Transformacji Falkowej. W referacie zawarto skrótowy opis optymalizacji algorytmu Transformacji Falkowej dla potrzeb mikrokontrolera, na który składa się jego przyspieszenie oraz przystosowanie rzeczywistych współczynników filtrów falkowych do obliczeń w systemie 8 bitowym. Następnie przybliżono zagadnienia praktycznej jego implementacji, a w końcowej części przedstawiono uzyskane wyniki. Przedstawione zostało także porównanie wyników obróbki przykładowego sygnału uzyskanych za pomocą tego systemu, z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem obliczeń w programie METLAB.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 11 - 18,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Bemke I.: Implementacja algorytmu szybkiej transformacji falkowej w mikrosystemie pomiarowym// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 18 (2002), s.11-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi