Implementacja odbiornika RAKE w technice SDR. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja odbiornika RAKE w technice SDR.

Abstrakt

Przedstawiono sposób działania oraz wyniki symlacyjne odbiornika RAKE wraz z algorytmami estymacji przesunięcia fazowego WMSA. Jest to bardzo prosty algorytm, a zarazem uwzględniający dynamiczne zmiany odbieranego sygnału. Ze względu na mozliwość zwiększenia liczby gałęzi w odbiorniku, można go w prosty sposób dostosować do dysponowanej mocy oliczeniowej. przedstawiono przykładowe wyniki zaawansowanych symulacji opartych na bezpośrednim rozpraszaniu widma.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 89 - 93,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Siwicki W.: Implementacja odbiornika RAKE w technice SDR.// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 2-3 (2010), s.89-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi