Implementacja odbiornika RAKE w technologii SDR (Software Defined Radio) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja odbiornika RAKE w technologii SDR (Software Defined Radio)

Abstrakt

Różnorodność standardów systemów radiokomunikacyjnych, w tym telefonii komórkowej i bezprzewodowej, przy dużej ruchliwości ich abonentów, powoduje, że niezbędne jest skonstruowanie wielosystemowego terminala ruchomego, mającego techniczne możliwości współpracy z systemami radiokomunikacyjnymi działającymi w różnych standardach. W ten sposób zrodziła się idea radia definiowanego programowego SDR (Software Define Radio), bazująca na uniwersalnej warstwie sprzętowej, o funkcjonalności której decyduje jedynie warstwa programowa.Opierając się na ww. technologii radia programowalnego został zaimplementowany odbiornik sygnałów DS CDMA (Direct Sequence Code Division Mulitiple Access), zwany w literaturze przedmiotu odbiornikiem RAKE. Wielodostęp DS CDMA umożliwia odbiór sygnałów w warunkach propagacji wielodrogowej. W ten sposób zjawisko wielodrogowości można wykorzystać do poprawy jakości odbieranego sygnału. W artykule została przedstawiona praktyczna implementacja programowa odbiornika RAKE w technologii radia zdefiniowanego programowo. Przedstawione zostaną również wyniki badań efektywności działania wybranych algorytmów zastosowanych w odbiorniku RAKE.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 19, strony 257 - 262,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Siwicki W., Stefański J.: Implementacja odbiornika RAKE w technologii SDR (Software Defined Radio)// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 19., (2010), s.257-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi