OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT W TECHNOLOGII RADIA PROGRAMOWALNEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT W TECHNOLOGII RADIA PROGRAMOWALNEGO

Abstrakt

Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) umożliwia realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju cywilnych i wojskowych systemach radiowych. W pracy zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji radia programowalnego. Zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio, służące do realizacji operacji przetwarzania sygnałów w torach nadawczo-odbiorczych urządzeń zrealizowanych w technologii SDR. Przedstawiono również środowisko graficzne GNU Radio Companion oraz przykład aplikacji nadajnika i odbiornika zrealizowanej z wykorzystaniem oprogramowania GNU Radio. Aplikacja ta została uruchomiona na platformie sprzętowej SDR, której budowa została opisana w referacie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon 2014 "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" strony 1 - 9
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Marczak A.: OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT W TECHNOLOGII RADIA PROGRAMOWALNEGO// VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon 2014 "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa"/ : , 2014, s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi