REALIZACJA INTERFEJSU RADIOWEGO OFDM W TECHNOLOGII RADIA PROGRAMOWALNEGO DO ZASTOSOWAŃ TRANSPORTOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

REALIZACJA INTERFEJSU RADIOWEGO OFDM W TECHNOLOGII RADIA PROGRAMOWALNEGO DO ZASTOSOWAŃ TRANSPORTOWYCH

Abstrakt

Metoda wielodostępu OFDM, jest stosowana obecnie w wielu standardach łączności radiowej, w tym w standardzie IEEE802.11p, który jest przewidziany do wykorzystania w Samochodowym Systemie Komunikacji. Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) umożliwia realizacje urządzeń pracujących z tą metodą wielodostępu. W referacie zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio i środowisko graficzne GNU Radio Companion służące do realizacji oprogramowania w technologii SDR. Przedstawiono również przykład platformy sprzętowej SDR. Zaprezentowano również przykładową aplikację nadajnika i odbiornika OFDM wykonaną z wykorzystaniem oprogramowania GNU Radio i uruchomioną na opisanej platformie sprzętowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA : TRANSPORT nr 113, strony 341 - 350,
ISSN: 1230-9265
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Marczak A.: REALIZACJA INTERFEJSU RADIOWEGO OFDM W TECHNOLOGII RADIA PROGRAMOWALNEGO DO ZASTOSOWAŃ TRANSPORTOWYCH// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -Vol. 113., (2016), s.341-350
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi