Implementacja w środowisku LabVIEW aplikacji do badania wpływu dynamicznych zmian napięć zakłócających na dokładność metody podharmonicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja w środowisku LabVIEW aplikacji do badania wpływu dynamicznych zmian napięć zakłócających na dokładność metody podharmonicznej

Abstrakt

Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczną odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. Problem mogą stanowić natomiast zmiany dynamiczne sygnałów zakłócających spowodowane np. rozruchami urządzeń elektrycznych. Prezentowana praca dotyczy implementacji algorytmu w środowisku LabVIEW, umożliwiającego symulację wpływu dynamicznych zmian napięcia zakłócającego na dokładność metody podharmonicznej. Zastosowanie tego narzędzia pozwala m.in. na określenie parametrów wykorzystywanej metody filtracji (liczby pobieranych próbek) zapewniających osiągnięcie przyjętej dokładności pomiaru przy założonym poziomie zakłóceń.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 75 - 80,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wołoszyk M., Ziółko M.: Implementacja w środowisku LabVIEW aplikacji do badania wpływu dynamicznych zmian napięć zakłócających na dokładność metody podharmonicznej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 34 (2013), s.75-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi