Incremental construction of finite-state automata - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Incremental construction of finite-state automata

Abstrakt

Rozdział przedstawia algorytmy przyrostowego i półprzyrostowego tworzenia minimalnych deterministycznych automatów skończonych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Handbook of Finite State Based Models and Applications strony 171 - 190
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Daciuk J.: Incremental construction of finite-state automata// Handbook of Finite State Based Models and Applications/ ed. ed. J. Wang. London: CRC Press, 2013, s.171-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi