Indywidualne programy integracyjne dla uchodźców i cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą z państw poradzieckich w dobie przynależności Polski do Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Indywidualne programy integracyjne dla uchodźców i cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą z państw poradzieckich w dobie przynależności Polski do Unii Europejskiej

Abstrakt

Celem pracy jest analiza uwarunkowań i skali obejmowania indywidualnymi programami integracyjnymi obywateli państw poradzieckich, którym przyznawano status uchodźcy i ochronę uzupełniającą w Polsce w okresie od 2004 r. do 2018 r., tj. od przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej. Omawiane są następujące zagadnienia: uwarunkowania formalno-prawne ochrony międzynarodowej w Polsce, zasady przyznawania indywidualnych programów integracyjnych, skala udziału obywateli państw poradzieckich objętych ochroną międzynarodową w programach integracyjnych na tle innych grup cudzoziemców. Zaprezentowano także ocenę skuteczności programów integracyjnych oferowanych uchodźcom w Polsce opartą na badaniach przeprowadzonych przez Beatę Samoraj i Mieczysława Bienieckiego. Z kolei ustalenia dokonane przez Sławomira Łodzińskiego i Jana Kruszyńskiego pozwoliły ujawnić oceny, jakie Polacy formułują pod adresem tych programów oraz pomocy przyznawanej cudzoziemcom.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Indywidualne programy integracyjne dla uchodźców i cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą z państw poradzieckich w dobie przynależności Polski do Unii Europejskiej// Imigranci i uchodzcy w Europie/ : , 2020, s.159-177
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi