Influence of aprotic solvent on selectivity of an amperometric sensor with nafion membrane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of aprotic solvent on selectivity of an amperometric sensor with nafion membrane

Abstrakt

W publikacji przedstawiono rezultaty badań dotyczące selektywności amperometrycznego czujnika ditlenku siarki z membraną nafionową wobec tlenku węgla i dwutlenku azotu jako interferentów. Zostały porównane współczynniki selektywności dla czujników wypełnionych roztworami elektrolitów zawierających wodne roztwory kwasu siarkowego i różne ilości rozpuszczalnika aprotycznego - dimetylosulfotlenku.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 4

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ELECTROANALYSIS nr 18, strony 433 - 439,
ISSN: 1040-0397
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chachulski B., Gębicki J.: Influence of aprotic solvent on selectivity of an amperometric sensor with nafion membrane// ELECTROANALYSIS. -Vol. 18., nr. nr 5 (2006), s.433-439
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/elan.200503406
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi