Influence of cavitation intensity on the relative cavitation resistance of laser processed C45 carbon steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of cavitation intensity on the relative cavitation resistance of laser processed C45 carbon steel

Abstrakt

Praca przedstawia badania względnej odporności kawitacyjnej we wstępnym okresie niszczenia laserowo przetopionej 6 kW laserem CO2 stali C45. Badania odporności kawitacyjnej wykonano na stanowisku z wirującą tarczą. Na erodowanej przetopionej warstwie powierzchniowej określono trzy obszary o różnej intensywności oddziaływania obciążeń kawitacyjnych. Określano wielkość odkształceń plastycznych w analizowanych obszarach, spowodowanych obciążeniami kawitacyjnymi i na tej podstawie określano względną odporność kawitacyjną. Odkształcenia plastyczne powierzchni określano za pomocą metod analizy obrazu erodowanej powierzchni. Wykazano, że im jest mniejsze natężenie kawitacji tym większy jest wzrost odporności kawitacyjnej laserowo przetapianej stali C45.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 165, strony 189 - 194,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Influence of cavitation intensity on the relative cavitation resistance of laser processed C45 carbon steel // Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.189-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi