Influence of diffusion on nonradiative energy transfer between FMN molecules in aqueous solution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of diffusion on nonradiative energy transfer between FMN molecules in aqueous solution

Abstrakt

Zmierzono zależności wydajności kwantowej roztworów wodnych FMN w zakresie koncentracji od 6,31x10^-5 do 1,8x10^-2 M w temperaturach 298,2 i 323,9 K. Otrzymane wyniki porównano z analogicznymi, uzyskanymi teoretycznie na podstawie modelu nie biorącego i biorącego pod uwagę dyfuzję molekuł fluoroforu. Porównanie wykazuje, że dla badanych roztworów dyfuzja nie może być pominięta, oraz, że dla uzyskania zgodności otrzymanych wyników doświadczalnych z teoretycznymi, niezbędne jest wprowadzenie do teorii dodatkowego kanału dezaktywacji energii wzbudzenia. Tym kanałem może być np. częściowa degradacja energii wzbudzenia w procesie jej migracji między monomerami FMN.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grajek H., Żurkowska G., Kuśba J.: Influence of diffusion on nonradiative energy transfer between FMN molecules in aqueous solution// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi