Excitation energy transport and trapping in concentrated solid solutions offlavomononucleotide. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Excitation energy transport and trapping in concentrated solid solutions offlavomononucleotide.

Abstrakt

Praca dotyczy właściwości transportu i pułapkowania energii wzbudzenia w układzie monomer dimer dla flawomononukleotydu rozpuszczonego w filmach alkoholu poliwinylowego. Pokazano, że w tym przypadku wydajność kwantowa i depolaryzacja nie dają się opisać w ramach teorii nie uwzględniającej powrotnego przekazywania energii i że znacznie lepsza zgodność uzyskanych wyników doświadczalnych zachodzi z teorią, w której fluoryzujące dimery są traktowanej jako pułapki niedoskonałe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA nr 1619, strony 201 - 208,
ISSN: 1672-9145
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bojarski C., Kułak L., Grajek H., Żurkowska A., Kamińska A., Kukliński B., Bojarski C.: Excitation energy transport and trapping in concentrated solid solutions offlavomononucleotide. // ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA. -Vol. 1619., (2003), s.201-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi