Wpływ stężenia etanolu na charakterystyki oscylacyjne oscylatorów z membraną ciekłą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stężenia etanolu na charakterystyki oscylacyjne oscylatorów z membraną ciekłą

Abstrakt

Zbadano wpływ stężenia alkoholu etylowego na charakterystyki oscylacyjne oscylatorów membranowych zawierających kationowy surfaktant: chlorek benzylodimetylotetradecyloamoniowy lub bromek tetradecylotrimetyloaminowy. Stwierdzono, że są one podobne niezależnie od rodzaju użytego surfaktanta. Bez alkoholu etylowego w fazie wodnej donorowej nie obserwuje się oscylacyjnego transportu indywidów w badanych układach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Inżynieria Środowiska strony 299 - 306,
ISSN: 0867-6038
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Płocharska-Jankowska E., Szwacki J.: Wpływ stężenia etanolu na charakterystyki oscylacyjne oscylatorów z membraną ciekłą// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Inżynieria Środowiska. -., nr. 1537, z. 47 (2002), s.299-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi