Oscillatory Phenomena in System with Bulk Luquid Membranes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oscillatory Phenomena in System with Bulk Luquid Membranes

Abstrakt

Oscylatory z grubowarstwowymi membranami ciekłymi zawierające jonowe surfakanty mogą być użyte do modelowania zjawisk oscylacyjnych zachodzących w membranach biologicznych. Stwierdzono, że zmiany temperatury mają silny wpływ na charakterystyki oscylacyjne. Zmienia się częstotliwość oscylacji i ukazują się nowe piki w układach zawierających nitrometan. Zbadano wpływ składu faz wodnych (stężenie surfaktanta i alkoholu) oraz materiału membrany (rozpuszczalnik organiczny) na charakterystyki oscylacyjne. Bez etanolu i surfaktanta w układzie nie obserwuje się oscylacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMICAL PAPERS nr 56, wydanie 1, strony 20 - 23,
ISSN: 0366-6352
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Czaplicka I., Szwacki J., Nagy O.: Oscillatory Phenomena in System with Bulk Luquid Membranes// CHEMICAL PAPERS. -Vol. 56., iss. 1 (2002), s.20-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi