Podstawy oceny energetycznej systemów ogrzewania, chłodzenia i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawy oceny energetycznej systemów ogrzewania, chłodzenia i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

Abstrakt

Układ termodynamiczny jest to część analizowanej przestrzeni wyodrębniona za pomocą abstrakcyjnej osłony (osłony kontrolnej lub bilansowej, albo granicy przyjętego obszaru obserwacji). Bilans substancji i energii, definicje strumienia, składu, temperatury i ciśnienia substancji doprowadzanych do układu i wyprowadzanych z niego, powinny dokonywać się dla miejsca ich przejścia przez osłonę kontrolną. Pozostała część przestrzeni, nie mieszcząca się wewnątrz osłony, nosi nazwę otoczenia. Otoczenie współdziała z układem termodynamicznym (pobierać lub przekazywać mu energię). W rozdziale definiuje się i omawia podstawowe pojęcia termodynamiki, takie jak: substancja, energia, energia wewnętrzna, entropia, entalpia, praca, ciepło, zasady termodynamiki, egzergia, bilans energii, sposoby doprowadzania i wyprowadzania energii, sprawność energetyczna, poziomy energii, konwersja energii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 227 - 236
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kubski P., Kowalczuk Z.: Podstawy oceny energetycznej systemów ogrzewania, chłodzenia i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową// Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk. Gdańsk: TKP, PWNT, 2010, s.227-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi