Influence of the counterweight model on optimization of balancing of four-bar mechanism - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of the counterweight model on optimization of balancing of four-bar mechanism

Abstrakt

Praca opisuje rozważania na temat wyrównoważania płaskiego czworoboku przegubowego. Do wyrównoważenia wykorzystano metodę alokacji przeciwmas. Zadanie to wymagało połączenia procedur analizy dynamiki układów wielomasowych z procedurą optymalizacji. W pracy umieszczono opis metody dynamiki układów wielomasowych. W procesie optymalizacji skorzystano z metody sympleksów. Opisano model analizowanego układu składający się z dwóch sekcji modelowanych jako układy wielomasowe. Zaproponowano dwa typy modeli przeciwmas: przeciwmasy punktowe, przeciwmasy w postaci dysków. Wykazano, że istnieje możliwość pełnego wyrównoważenia sił niewyrównoważenia oraz możliwość redukcji siły niewyważenia. Wyniki optymalizacji dla punktowych przeciwmas prowadzą do konfiguracji o masach dążących do nieskończoności umieszczanych bardzo blisko osi obrotu boków. Tendencji tej nie widać dla bardziej realistycznych modeli nadających przeciwmasom kształt dysku o zadanej grubości. Pojawia się tu jednak przeciwna tendencja do wyznaczania przeciwmas o pomijalnie małych masach ustawionych nieskończenie daleko od osi obrotu.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
BALTTEHMAŠ : Progressivnye Tehnologii, Mašiny i Mehanizmy v Mašinostroenii : sbornik naučnyh trudov Meždunarodnoj Baltijskoj Associacii Mašinostroitelej, Kaliningrad 2006 strony 34 - 48
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Influence of the counterweight model on optimization of balancing of four-bar mechanism// BALTTEHMAŠ : Progressivnye Tehnologii, Mašiny i Mehanizmy v Mašinostroenii : sbornik naučnyh trudov Meždunarodnoj Baltijskoj Associacii Mašinostroitelej, Kaliningrad 2006/ ed. red. L.I. Poliŝuk. Kaliningrad: Kaliningradskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet, 2006, s.34-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi