Information technology and knowledge management: a predestined integration. Part 1 : editorial - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Information technology and knowledge management: a predestined integration. Part 1 : editorial

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES strony 0 - 0,
ISSN: 1731-2000
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szczerbicki E., Orłowski C., Kowalczuk Z.: Information technology and knowledge management: a predestined integration. Part 1 : editorial// FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES. -., nr. nr 9 (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi