Innowacyjność i kooperacja jako czynniki inyternacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjność i kooperacja jako czynniki inyternacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Abstrakt

Artykuł opisuje rolę innowacyjności i kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji.Wzrost wykorzystania ICTs przez MSP stwarza im możliwość przekraczania przestrzennych barier rynków i działań, redukcję kosztów i poszukiwania partnerów handlowych. Z kolei udział w sieci pozwala MSP łączyć korzyści małej i dużej skali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne : monografia. T. 1 strony 277 - 285
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N.: Innowacyjność i kooperacja jako czynniki inyternacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw// Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne : monografia. T. 1/ ed. pod red. Leszka Woźniaka ; Politechnika Rzeszowska. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008, s.277-285
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi