Integracyjna metoda konstrukcji aplikacji obiektowych w środowisku graficznym z uwzględnieniem wymagań jakościowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracyjna metoda konstrukcji aplikacji obiektowych w środowisku graficznym z uwzględnieniem wymagań jakościowych

Abstrakt

Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji IMAC łączy obiektowe metody analizy i projektowania oprogramowania oparte o UML i RUP z implementacją w wybranym języku programowania obiektowego. Dla opisu projektu informatycznego we wszystkich fazach jego powstawania zaproponowano język modelowania i implementacji IML łączący w spójny sposób zmodyfikowane diagramy UML z elastyczną składnią tekstową opartą o popularne języki obiektowe. Proces wytwarzania stosuje koncepcję iteracyjno-przyrostową z mechanizmami automatyzacji wykorzystującymi m.in. kreatory rozwiązań. Wszystkie dokumenty projektowe są przechowywane w zintegrowanej, wielowarstwowej bazie danych projektowych. W celu umożliwienia automatycznego generowania kodu opracowano sposób i zasady kompilowania diagramów aktywności IML do kodu wykonywalnego (np. Javy) z wykorzystaniem biblioteki abstrakcyjnych komponentów. Dla oceny jakości dokumentów wytwarzanych w każdej fazie procesu wytwarzania zaproponowano system oceny jakości IQUEST oparty o szereg miar statystycznych pobranych z modelu obiektowego aplikacji. Metodę IMAC sprawdzono na przykładzie aplikacji internetowej do zarządzania wirtualnym domem towarowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi