Integrated protection/restoration in survivable multilayer architectures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integrated protection/restoration in survivable multilayer architectures

Abstrakt

Artykuł przedstawia nową koncepcję projektowania wielowarstwowych architektur sieci przeżywalnych, wykorzystującą informację międzywarstwową do zabezpieczania odtwarzania na wypadek pojedyńczej awarii węzła lub łącza w sposob zapobiegający propagacji awarii. Oryginalne zadanie optymalizacji całej zintegrowanej architektury przeżywalnej sformułowano jako zadanie programowania całkowitego. Jest ono NP-zupełne i zaproponowano algorytm heurystyczny. Jego działanie zostało zweryfikowane przez porównanie z rozwiązaniami optymalnymi otrzymanymi za pomocą programu CPLEX. Opisano przykładowe wyniki modelowania sieci ARPA i NSF.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Molisz W.: Integrated protection/restoration in survivable multilayer architectures // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi