INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA W WYMIENNIKU WĘŻOWNICOWYM Z WYKORZYSTANIEM PRZEGRÓD O RÓŻNEJ GEOMETRII - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA W WYMIENNIKU WĘŻOWNICOWYM Z WYKORZYSTANIEM PRZEGRÓD O RÓŻNEJ GEOMETRII

Abstrakt

W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania pasywnej intensyfikacji wymiany ciepła w postaci przegród dla podniesienia efektywności energetycznej wymiennika wężownicowego. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem modułowego wymiennika z wężownicą w postaci grzałki elektrycznej. Medium odbierającym ciepło była woda o stałych parametrach cieplnoprzepływowych na wlocie do modułu. Pomiary przeprowadzono dla szerokiego zakresu mocy tj. od 100W do 800W i dla masowego natężenia przepływu wody od 0,01 kg/s do 0,025 kg/s. W trakcie pomiarów akwizycji podlegało masowe natężenie przepływającej wody chłodzącej, temperatura na wlocie i wylocie medium roboczego, temperatury ścianki zwojów wężownicy (mierzone w 6 punktach rozłożonych na obwodzie wężownicy) jak również temperatura wody w płaszczu wymiennika ( mierzona w 10 punktach ). Artykuł dowodzi, iż możliwa jest intensyfikacja wymiany ciepła przy wykorzystaniu przegród w rozpatrywanej konstrukcji wymiennika ciepła. Praca dowodzi również, iż istotny wpływ na rozkład profilu prędkości czynnika w płaszczu ma konfiguracja wlotu i wylotu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Współczesne problemy termodynamiki strony 851 - 860
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Muszyński T.: INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA W WYMIENNIKU WĘŻOWNICOWYM Z WYKORZYSTANIEM PRZEGRÓD O RÓŻNEJ GEOMETRII// Współczesne problemy termodynamiki/ ed. Tomasz Bury, Andrzej Szlęk Gliwice: Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s.851-860
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 125 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi