Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie wpływu funkcjonowania przedsiębiorstw w sieciach na intensywność ich internacjonalizacji. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przegląd ten jest punktem wyjścia do wyjaśnienia miejsca i znaczenia podejścia sieciowego (network approach) w wyjaśnianiu procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Następnie opisano podej- ście sieciowe, przywołując zarówno konceptualizacje teoretyczne, jak i wyniki badań. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na próbie losowej 263 przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech) działających na terytorium Polski. W zakończeniu artykułu wskazano możliwe dalsze kierunki badań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 19 - 30,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 319 (2017), s.19-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi