Introduction to chemometrics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Introduction to chemometrics

Abstrakt

W pracy przedstawiono definicję chemometrii oraz zakres jej zastosowań. Przedstawiono ponadto podstawowe metody chemometryczne oraz ich zalety i ograniczenia. Szczególny nacisk położono na przygotowanie i kontrolę danych oraz właściwy dobór metod analizy danych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Chemometrics - Methods and applications. strony 11 - 16
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazerski J.: Introduction to chemometrics// Chemometrics - Methods and applications./ ed. eds: D. Zuba, A. Parczewski Kraków: Institute of Forensic Research, 2006, s.11-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi