Investigation of morphological and electrical properties of the PMMA coating upon exposure to UV irradiation based on AFM studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of morphological and electrical properties of the PMMA coating upon exposure to UV irradiation based on AFM studies

Abstrakt

Celem badania było określenie wpływu promieniowania ultrafioletowego na morfologię powierzchni powłoki i na jej właściwości elektryczne. Cienka powłoka z polimetakrylanu metylu została nałożona na podłoże stalowe metodą zanurzeniową. Oceny stanu przed ekspozycją UV i w jej trakcie dokonywano przy użyciu mikroskopu sił atomowych. Na obrazach AFM zaobserwowano pojawienie się mikropęknięć. Celem zweryfikowania czy wykryte nieciągłości stanowią miejsca inicjacji degradacji powłoki wykonano komplementarne badania elektrochemiczne techniką spektroskopii impedancyjnej.

Cytowania

  • 1 6

    CrossRef

  • 1 3

    Web of Science

  • 1 4

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS nr 71, strony 65 - 71,
ISSN: 0300-9440
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Szociński M., Schaefer K., Mills D.: Investigation of morphological and electrical properties of the PMMA coating upon exposure to UV irradiation based on AFM studies// PROGRESS IN ORGANIC COATINGS. -Vol. 71, nr. iss. 1 (2011), s.65-71
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.porgcoat.2010.12.012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi