Ochrona metalowego podłoża ekologicznymi powłokami lakierowymi. Optymalizacja i prognozowanie składu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona metalowego podłoża ekologicznymi powłokami lakierowymi. Optymalizacja i prognozowanie składu

Abstrakt

Przeprowadzono badania wodnych farb antykorozyjnych zawierających nietoksyczne pigmenty i spoiwa o różnej budowie chemicznej. Badano wpływ rodzaju spoiwa, pigmentu i wypełniacza oraz poziomu pigmentacji na strukturę powłoki (porozymetria rtęciowa, DMTA) i właściwości ochronne (badania w komorach korozyjnych, EIS, SVET). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że właściwości ochronne powłok zależą w istotny sposób od budowy chemicznej spoiwa i mechanizmu tworzenia powłoki. Wpływ pigmentów na właściwości ochronne powłok związany jest zarówno z budową chemiczną jak i postacią fizyczną oraz udziałem objętościowym. Zastosowanie analizy statystycznej pozwala na określenie wagi poszczególnych składników w kształtowaniu właściwości ochronnych powłoki wytypowanie optymalnego wariantu recepturowego farby.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 377 - 381,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zubielewicz M., Kamińska E., Bordziłowski J.: Ochrona metalowego podłoża ekologicznymi powłokami lakierowymi. Optymalizacja i prognozowanie składu// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.377-381
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi