Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – Enhanced luminescence of zinc complex - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – Enhanced luminescence of zinc complex

Abstrakt

Two dinuclear complexes of zinc and cadmium with silanethiolate and bridging biimidazole ligands are characterized by X-ray diffraction, FT-IR, UV–Vis and emission spectroscopies. The complexes 1 (Zn) and 2 (Cd) are isostructural but exhibit different electronic structures and different character of frontier HOMO orbitals as indicated by DFT calculations. Lluminescence studies prove strong emission properties of zinc complex.

Cytowania

  • 1
    CrossRef
  • 2
    Web of Science
  • 2
    Scopus

Piotr Maślewski, Katarzyna Kazimierczuk, Zbigniew Hnatejko, Anna Dołęga. (2017). Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – Enhanced luminescence of zinc complex, 459, 22-28. https://doi.org/10.1016/j.ica.2017.01.014

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
INORGANICA CHIMICA ACTA nr 459, strony 22 - 28,
ISSN: 0020-1693
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Maślewski P., Kazimierczuk K., Hnatejko Z., Dołęga A.: Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – Enhanced luminescence of zinc complex// INORGANICA CHIMICA ACTA. -Vol. 459, (2017), s.22-28

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi