Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – Enhanced luminescence of zinc complex

Abstrakt

Two dinuclear complexes of zinc and cadmium with silanethiolate and bridging biimidazole ligands are characterized by X-ray diffraction, FT-IR, UV–Vis and emission spectroscopies. The complexes 1 (Zn) and 2 (Cd) are isostructural but exhibit different electronic structures and different character of frontier HOMO orbitals as indicated by DFT calculations. Lluminescence studies prove strong emission properties of zinc complex.

Cytowania

1
CrossRef
1
Web of Science
1
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w: INORGANICA CHIMICA ACTA nr 459, strony 22 - 28,
ISSN: 0020-1693
Język: angielski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Maślewski P., Kazimierczuk K., Hnatejko Z., Dołęga A.: Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – Enhanced luminescence of zinc complex// INORGANICA CHIMICA ACTA. -Vol. 459, (2017), s.22-28
DOI: 10.1016/j.ica.2017.01.014
wyświetlono 16 razy
Meta Tagi