Jubileusz profesora Eugeniusza Dembickiego z Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jubileusz profesora Eugeniusza Dembickiego z Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Scharakteryzowano 50-letnią wszechstronną działalność naukowo-badawczą prof. Eugeniusza Dembickiego. Uwypuklono osiągnięcia w zakresie dydaktyki, nauki, kształcenia i rozwoju młodej kadry, działalności naukowo-inżynierskiej, organizacyjnej i redakcyjnej. Podkreślono zasługi krajowe i zagraniczne w rozwoju geotechniki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo nr R. 66, strony 49 - 51,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Jubileusz profesora Eugeniusza Dembickiego z Politechniki Gdańskiej// Inżynieria i Budownictwo. -Vol. R. 66., nr. nr 1 (2010), s.49-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi