Kalibracja magnetometru magnetorezystancyjnego = Calibration of magnetoresistive magnetometer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kalibracja magnetometru magnetorezystancyjnego = Calibration of magnetoresistive magnetometer

Abstrakt

Obiekt o właściwościach ferromagnetycznych zaburza w bliskim otoczeniu równomierność ziemskiego pola magnetycznego. Mierząc indukcję magnetyczną można tego rodzaju obiekt wykryć i zlokalizować. W systemach magnetometrycznych wykrywających ukryte obiekty ferromagnetyczne stosowane są magnetometry transduktorowe, protonowe, pompowane optycznie oraz SQUID. Rozwój technologii półprzewodnikowej pozwala zastosować do tego rodzaju poszukiwań również magnetometry magnetorezystancyjne. Ze względu na kierunkową charakterystykę magnetometru pomiar modułu indukcji magnetycznej obarczony jest stosunkowo dużym błędem. W pracy przedstawiono metodę kalibracji magnetometru magnetorezystancyjnego oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 54 - 56,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wołoszyn M.: Kalibracja magnetometru magnetorezystancyjnego = Calibration of magnetoresistive magnetometer// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. [nr] 9 bis (2006), s.54-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi