KEYSTONE - JAKO PROCES AUTORYZACYJNY SYSTEMU OPENSTACK - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KEYSTONE - JAKO PROCES AUTORYZACYJNY SYSTEMU OPENSTACK

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie funkcjonowania serwisu Keystone odpowiedzialnego za uwierzytelnianie użytkowników w architekturze OpenStack. Stanowi on front-end tego systemu, sprawując kontrolę nad dostępem do zasobów zapewnia scentralizowaną politykę bezpieczeństwa. Komunikacja z serwisem odbywa się na zasadzie klient-serwer, gdzie Keystone obsługuje żądania wysyłane do jego API, w zamian generując klucze dostępowe dla określonych użytkowników w systemie. W artykule przedstawiono testy funkcjonalne i wyniki badań wydajnościowych serwisu Keystone.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1537 - 1544,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czaja R., Landowski M., Kaczmarek S.: KEYSTONE - JAKO PROCES AUTORYZACYJNY SYSTEMU OPENSTACK// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2015), s.1537-1544
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2015.8-9.125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi